Dogs of War (Mercenaries)

This content is being moved to the wiki.

Assassin Mercenary (2006)

 • Assassin Mercenary
 • MESP01
 • 2006 (June)

Crossbowman deserter (2006)

 

 • Crossbowman deserter (arbaletrier deserteur)
 • METR01
 • 2006 (September)

Kelt Fiana (exclusive)

 

 • Kelt Fiana (Fiana Keltoise)
 • MERE01
 • Note: exclusive

Kelt Shaman (2006)

 

 • Kelt Shaman (Shaman Keltoise)
 • MEMA01
 • 2006 (October)

Mercenary officer (2006)

 

 • Mercenary officer (officier mercenaire)
 • MEEL01
 • 2006 (May)

Leave a Reply